Numerical analysis of a metamaterial-based ridge gap waveguide with a bed of nails as parallel-plate mode killer
Paper i proceeding, 2009

Författare

E. Alfonso

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

A. Valero

J. I. Herranz

Eucap 2009, 3rd European Conference on Antennas and Propagation - 23-27 March 2009 in Berlin, Germany

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06