A Note on the Connection Between the Greeks and A Posterior Error Analysis
Rapport, 2009

Författare

Georgios Foufas

Göteborgs universitet

Mats G Larson

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10