Characterization of the Fracture System in Hard Rock for Tunnel Grouting
Licentiatavhandling, 2009

A4:s hörsal
Opponent: Patrik Alm

Författare

Lisa Hernqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

A4:s hörsal

Opponent: Patrik Alm

Mer information

Skapat

2017-10-06