A field evaluation of real-time information at tram and bus stops. Part 1. Intermediate report No 3 to the Quartet Plus project.
Rapport, 1997

realtidssystem

kollektivtrafik

resenärsinformation

informationssystem

Författare

Vaso Sekara

Institutionen för konsumentteknik

Pontus Wallgren

Institutionen för konsumentteknik

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik