Omitting types in expansions and related strong saturation properties
Paper i proceeding, 2003

Författare

Fredrik Engström

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Bulletin of Symbolic Logic

1079-8986 (ISSN)

Vol. 10 2 253-

Ämneskategorier

Algebra och logik

Filosofi

Mer information

Skapat

2017-10-06