Notions of resplendency for logics stronger than first-order logic
Paper i proceeding, 2004

Författare

Fredrik Engström

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Bulletin of Symbolic Logic

1079-8986 (ISSN)

Vol. 11 2 275-

Ämneskategorier

Algebra och logik

Filosofi

Mer information

Skapat

2017-10-06