Negative definite functions. Integral representations independent of a Lévy function and related problems
Preprint, 1996

Författare

Dragu Atanasiu

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07