A shadowing result with applications to finite element approximation of reaction-diffusion equations
Preprint, 1996

Författare

Stig Larsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

J.-M. Sanz-Serna

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08