Degenerations of elliptic curves and cusp singularities
Preprint, 1996

Författare

Jan Stevens

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07