Degenerations of elliptic curves and cusp singularities
Preprint, 1996

Författare

Jan Stevens

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University