Linear block codes for error detection
Preprint, 1996

Författare

Rossitza Dodunekova

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

S. M. Dodunekov

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07