The k-extensions of some new Mahonian statistics
Preprint, 1996

Författare

Robert J. Clarke

Einar Steingrimsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Jian Zeng

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07