A branching process version of the Bell-Anderson cell population model
Preprint, 1996

Författare

Ziad Taib

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University