A branching process version of the Bell-Anderson cell population model
Preprint, 1996

Författare

Ziad Taib

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06