Computational methods for compressible two-phase flows
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Erik Burman

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1996:16

Mer information

Skapat

2017-10-06