Extremes for smooth non-anticipating moving averages of totally skewed α-stable motion
Preprint, 1996

Författare

Patrik Albin

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07