A Carleson estimate for the complex Monge-Ampere operator
Preprint, 1996

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07