A renormalization argument in long range mixed percolation
Preprint, 1996

Författare

Karin Nelander

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06