On the initial boundary value problems for the Enskog equation in irregular domains
Preprint, 1996

Författare

Alexey Geynts

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06