Canonical homotopy operators for the $\bar{\partial}$ complex in strictly pseudoconvex domains
Preprint, 1996

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Jörgen Boo

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07