Adaptive finite element methods for parabolic problems. VI analytic semigroups
Preprint, 1996

Författare

Kenneth Eriksson

Claes Johnson

Stig Larsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08