Mixing properties of the generalized T, T -1 -process
Preprint, 1996

Författare

Frank den Hollander

Jeffrey Steif

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University