Identifiability for non-stationary spatial structure
Preprint, 1999

Författare

Olivier Perrin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Weny Meiring

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08