Identifiability for non-stationary spatial structure
Preprint, 1999

Författare

Olivier Perrin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Weny Meiring

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University