Information retrieval using the singular value decomposition and Krylov subspaces
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Katarina Blom

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:5

Mer information

Skapat

2017-10-07