The structural dependency on car use for the Swedish urban population
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2001

car use accessibility GIS urban

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Den uthålliga staden som livsmiljö II, Formas

19-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06