Counting and accounting in the proto-literate Middle East
Preprint, 1999

Författare

Jöran Friberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Annan matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07