A constructive proof of the composition rule for Taylor's functional calculus
Preprint, 1999

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Sebastian Sandberg

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07