Frobenius systems and Hopf Algebras over rings
Preprint, 1999

Författare

Lars Kadison

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06