Separability and Hopf algebras
Preprint, 1999

Författare

Lars Kadison

Alexander Stolin

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University