A review of infinite element methods
Preprint, 1999

Författare

Klaus Gerdes

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University