On the deterministic control of swirling jets
Preprint, 1999

Författare

Carl Fredrik Stein

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06