On compound Poisson approximation sequence matching
Preprint, 1999

Författare

Marianne Månsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University