Convergence of a discontinuousi Galerkin scheme for the neutron transport
Preprint, 1999

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07