Convergence of a discontinuousi Galerkin scheme for the neutron transport
Preprint, 1999

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University