On stationary solutions to the linear Boltzmann equation
Preprint, 1999

Författare

Rolf Pettersson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University