Geometric modelling of form and positional errors of mechanical parts
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Henrik Johansson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 36

Mer information

Skapat

2017-10-07