Models for point processes observed with noise
Preprint, 1999

Författare

Jens Lund

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06