Rational points on cubic surfaces
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Niklas Broberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:38

Mer information

Skapat

2017-10-06