Kummer's lemma and Picard groups of integer group rings
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Ola Helenius

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:39

Mer information

Skapat

2017-10-08