A primer on perfect simulation
Preprint, 1999

Författare

Elke Thönnes

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University