Real Time Grouting Control Method: Development and application using Äspö HRL data
Rapport, 2008

Författare

Shinji Kobayashi

Håkan Stille

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Björn Stille

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06