Hermitian lattices over rings with involutions
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Anette Wiberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07