Hermitian lattices over rings with involutions
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Anette Wiberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University