Bayesian analysis of spatial point patterns from noisy observations
Preprint, 1999

Författare

Jens Lund

Antti Penttinen

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06