Perfect simulation of some spatial point processes
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Kajsa Fröjd

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:59

Mer information

Skapat

2017-10-06