On space-time covariance for geostatistical data
Preprint, 1999

Författare

Urban Hjorth

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University