Statistics on ordered partitions of sets
Preprint, 1999

Författare

Einar Steingrimsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06