On the possibility of kinetic flow through fractal holes in a surface
Preprint, 1999

Författare

Alexey Geynts

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06