Preparatory Virtual Training of Assembly Operators – an Explorative Study of Different Learning Models
Paper i proceeding, 2007

Virtual training

Computer based training

Final Assembly

Automotive assembly training

Assembly operators

Författare

Lennart Malmsköld

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Blair E. Carlson

Lars Svensson

Swedish Production Symposium (SPS) 2007, Conference proceedings

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06