Computer Based Training for Automotive Assembly Operators – a Potential Way to Improve Quality Output
Paper i proceeding, 2008

Assembly operators

Automotive assembly training

Computer based training

Final Assembly

Virtual training

Författare

Lennart Malmsköld

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Lars Svensson

Interactive Technologies 2008, Conference proceedings

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06