Nonparametric linkage power by simulations and multivariate normal approximations
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Mikael Knutsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:10

Mer information

Skapat

2017-10-08