Discontinuous Galerkin time stepping methods for parabolic problems
Preprint, 2000

Författare

Klaus Gerdes

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Dominik Schötzau

Christoph Schwab

Thomas Werder

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08