On wavelets for digital communication
Licentiatavhandling, 2000

digital communication

wavelets

modulation

Författare

Anders Silander

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:16

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-17