Sampling in weighted Lpspaces of entire functions in Cn and estimates of the Bergman kernel
Preprint, 2000

Författare

Niklas Lindholm

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06